Hakkımızda

img

HAKKIMIZDA

Harmony Industry, bir projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan Proje-Üretim-Montaj süreçlerinin tümünü deneyimli elemanları ile kendi bünyesinde yapabilen entegre bir mühendislik firması olarak yola çıkmıştır.

 Bu süreçlerin tek elden yürütülmesi yapının hızının ve kalitesinin artırılmasına olanak sağlarken, kullanıcının da işini kolaylaştırmaktadır. Üretimin tamamını Hendek 2.OSB'de bulunan fabrikasında gerçekleştiren Harmony Industry, yapısal çelik imalat ve enerji sektöründe, öncü firmalarından biri olmayı hedeflemektedir.

 

Yapısal Çelik

Çeliğin tercih edilme sebepleri arasında ekonomikliği, beklenmedik gerilimlere karşı daha fazla direnç sunması ve çevre dostu olması gibi nedenler yer almaktadır. Ayrıca çeliklerin ayrılması kolaydır ve hurda ticareti ile sürekli olarak geri dönüştürülmektedir. Avrupa'nın tüm çelik üretiminin yarısından fazlası için geri dönüştürülmüş çelik kullanılır.

    Yapısal çelik, çeşitli şekillerde inşaat malzemelerinin yapımında ve spor tesisleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, köprüler vb. yapılarda kullanılan yüksek ve geniş açıklıklara sahip taşıyıcı sistemidir. Çelik konstrüksiyon, her biri kendi karakteristik özelliklerine ve güçlü özelliklerine sahip muazzam çeşitlilikteki ürünleri ve yapıcı unsurları içerir.

 

    Çelik yapılar demir konstrüksiyon vb. diğer taşıyıcı sistemlere oranla çok üstün mekanik özelliklere ve statik yeteneklere sahiptir.  Türkiye’de şehirleşme oranı birinci ve ikinci deprem kuşağı olan bölgelerde yoğunlaşmıştır. Çelik konstrüksiyonun bu statikliğinin diğer taşıyıcı sistemlerden fazla olması bu bölgelerde daha çok tercih edilmesini sağlar. Çelik yapı ile yapılmış binalar yeni taleplere uyum sağlamak için yeniden dönüştürülebilir ve genişletilebilir.  Çelik konstrüksiyon kullanılan İnşaat sahaları daha sessiz, atıksız, kuru ve tozsuzdur. Tesis bünyesinde daha az depolama alanı gereklidir.  Yapısal çelik binaların  güçlü noktalarından biri, planın yapıdan oldukça bağımsız olarak tasarlanabilmesidir.

Sürekli değişen bu küresel ekonomide, Harmony Industry’nin hedefi sadece ulusal değil aynı zamanda küresel rekabet gücü elde ederek kabiliyetleri geliştirmek, müşterileri ve çalışanları ile birlikte sürdürülebilir bir büyümeye katkıda bulunmaktır. Harmony Industry yıllık 10.000 Tonluk üretim kapasitesine sahiptir.

 

Enerji, Petrol

Teknoloji ve nüfusun her geçen gün hızlı bir şekilde arttığı dünyamızda, kaçınılmaz bir unsur olarak karşımıza çıkan enerji ihtiyacı çıkmaktadır. Buna bağlı olarak yenilenebilir enerji gösterilmektedir. Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik ve sosyal gelişmenin en önemli göstergelerinden birisidir.

Özellikle gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin artışı ile karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'de hayat standardının yükselmesi, elektrik enerjisine olan talebin giderek büyümesine neden olmaktadır. Bu gereksinim ile önemi artan enerji sektöründeki yerimizi kalite standart prensiplerimizden ödün vermeden planladığımız büyüme oranına ulaşarak gelişmeye devam etmeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda Harmony Industry olarak;

Jeotermal enerji santralleri, Termik Santraller, Doğalgaz elektrik santralleri, Boru Spool imalatları, Skid imalatları, Duct imalat ve montaj işleri yapmaktayız.

Başta karbon çelik ve paslanmaz grupları olmak üzere, 16Mo3P11P22 ve P91 ürün gruplarında da hizmet verebilmekteyiz.

Sağlık, Güvenlik, Çevre

Sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmazlarından biri olan SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) kültürünü oluşturmak ve teşvik etmek için bu zamana harcanan çaba artarak devam etmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası SEÇ ile ilgili düzenlemelere kısa zamanda adapte olarak sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı ve paydaşlar tarafından tercih edilmek hedeflenmektedir.

-Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite kültürünü sürekli geliştirerek bu konuda sorumluluklarının her kademede ve çalışanlara uygun şekilde atanmasını, kabul edilmesini ve yerine getirilmesini sağlamak.

-Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite girişimlerini yürütmek için yeterli kaynak sağlamak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek.

- İş faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesini sağlamak için etkin kontrol önlemleri uygulanmak, uygun politika ve prosedürler sağlamak, uygulamak ve düzenli olarak gözden geçirmek.

- Bireysel Sağlık, Güvenlik ve Çevresel kalite yükümlülüklerini sağlamak için politikamızı tüm çalışanlarımıza bildirmek.

Sürekli değişen bu küresel ekonomide, Harmony Industry’nin hedefi sadece ulusal değil aynı zamanda küresel rekabet gücü elde ederek kabiliyetleri geliştirmek, müşterileri ve çalışanları ile birlikte sürdürülebilir bir büyümeye katkıda bulunmaktır.

İLETİŞİM

Ferizli Osb mah. 3 Sok No:3/1 Ferizli/Sakarya TELEFON:   0 264 502 32 52 EMAIL: info@industry-harmony.com